ویژگی های جدید Parallels Desktop 15

705

پاراللز دسکتاپ ۱۵ برای مک قابلیت ها و ویژگی های جدیدی با خود به همراه آورده است. بیشتر بخوانید: zoomit.ir