نماهنگ نوح کوهستان گرین { ویژه نوجوان }

314

موزیک ویدیو مستند کوهستان باستانی گرین بعد از پایان طوفان عظیم نوح نبی و گسترش حیات در بهشت ابوالبشر نوح آوند با نوازش آهنگ پارسا ( تهیه شده در گروه فیلم مستند ویدیو رسانه زرین موزیک ) .