پشت صحنه برنامه دکتر سلام

2,911

برنامه دکتر سلام هر روز ساعت 13:30 از شبکه آموزش سیما. ویدئو های بیشتر در سایت شبکه به آدرس tv7.ir