کامل ترین کلیپ های چالش در بطری

279
be.happy7073
be.happy7073 13 دنبال‌ کننده

اخیرا چالشی جالب در میان ورزشکاران و رزمی‌کاران و هنرمندان به راه افتاده است که با ضربه پا، درب بطری آب را باز میکنند

be.happy7073
be.happy7073 13 دنبال کننده