مهارت طوطی کاسکو.

1,148

طوطی کاسکو یکی از باهوش ترین طوطی های دنیا به شمار می رود. طول عمر ۴۰ تا ۶۰ سال. تعداد کلماتی که میتواند حرف بزند:۷۰ کلمه قیمت جوجه کاسکو: یک میلیون وصد و پنجاه هزار تومان.

alisad 1386
alisad 1386 18 دنبال کننده