187_ شوهرم به خانواده اش بسیار وابسته است و خیلی دروغ می گوید... / دکتر هلاکویی

400
400 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

بعد از ازدواج متوجه شدم که همسرم خیلی به خانواده اش وابسته است شب ها تا دیروقت فیلم و سریال می دید و تا ظهر می خوابید و این موضوع باعث شد کارش را که در یک شرکت معتبر بود از دست بدهد پروژه هایی را که می گرفت نصفه نیمه رها می کرد و مهمترین چیزی که بسیار من را آزار می دهد این است که بسیار دروغ می گوید حال سؤال من از شما این است که از نظر شما با این شرایطی که ما داریم بچه دارشدنِ ما کار درستی است یا نه ...