کابینه جمشید آموزگار و دریافت حکم نخست وزیری

5,977
فرادید
فرادید 2.2 هزاردنبال‌ کننده

آموزگار در روز ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ در پی برکناری امیرعباس هویدا از سوی محمدرضا شاه، حکم نخست وزیری را دریافت کرد.

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده