حباب بازار خودرو هنوز تخلیه نشده است

110

شبکه خبر- 23 خرداد 98- 11:00| حباب بازار خودرو هنوز تخلیه نشده است. محمدرضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس پیشین انجمن قطعه سازان خودرو گفت: آنچه در روزهای گذشته برای قیمت بازار خودرو اتفاق افتاده آغاز تخلیه حباب مصنوعی این بازار است و هنوز قیمت ها غیر واقعی است و باید کاهش یابد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده