رییس جمهور از وزیر ارتباطات تقدیر کرد

560

شبکه خبر- 17 شهریور 97- 13:00| از منتخبان و برگزیدگان چهاردهمین جشنواره شهید رجایی قدردانی شد.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده