یمن با آرامکو چه کرد؟یمنی‌ها باهدف قرار دادن ۱۹ نقطه، توانایی‌ه

134
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.1 هزاردنبال‌ کننده
134 بازدید
اشتراک گذاری

فتوکلیپ| یمن با آرامکو چه کرد؟ یمنی‌ها باهدف قرار دادن ۱۹ نقطه، توانایی‌هایشان را به رخ سعودی‌ها کشیدند

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.1 هزار دنبال کننده