فول مچ بازی کاوازاکی - چلسی؛ بازی دوستانه (نیمه دوم)

87

بازی دوستانه - فول مچ بازی کاوازاکی - چلسی - 19 جولای 2019