عذرخواهی تصویری خداداد عزیزی از مهرداد میناوند بابت متلک پخش شده از او در برنامه

1,333
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزاردنبال‌ کننده

دلجویی خداداد عزیزی از مهرداد میناوند بابت متلک پخش شده از او در برنامه 90 عادل فردوسی پور

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزار دنبال کننده