ایران و اسرائیل در فینال جام ملتهای آسیا ۱۹۶۸

695

خلاصه بازی ایران و اسراییل در فینال جام ملتهای آسیا ۱۹۶۸ گل همایون بهزادی به اسراییل گل پرویز قلیچ خانی