مصاحبه با محمود واعظی، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات: هفته گذشته ۲ بلوک ۱۰ میلی

0

در حاشیه مصاحبه با محمود واعظی، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایشان خبر از تحویل 2 بلوک 10 میلیون شماره ای به همراه اول و ایرانسل دادند.

۱ ماه پیش
#