انیمیشن پرواز و فرود پهپاد Sparrow Jumper

1,311

انیمیشنی که مراحل پرواز و فرود پهپاد Sparrow Jumper و به‌کارگیری پاهای شبیه به پرنده‌ها را در آن نشان می‌دهد