مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای ایوب اکبری پور

209

مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای ایوب اکبری پور عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران شهروز معنوی - شمش آنلاین سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طلا و جواهر اصفهان

شمش آنلاین
شمش آنلاین 14 دنبال کننده