آموزش تکنیک پا ، قسمت چهارم

59

از سری آموزش های کمپانی ویگتور. در این قسمت به آموزش حرکت در زمین برای پوشش کل زمین پرداخته میشود. با زیرنویس فارسی