نماهنگ قان آراسیندا

58

«نماهنگ قان آراسیندا» «با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای» «کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی» https://t.me/shahidjodeiri