انتقاد شدید پناهیان از مدیریت برخی مدیران

831
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

انتقاد پناهیان در مورد اصلاح مدیران در ایران

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده