خسته و کوفته شدن به انگلیسی چی میشه؟

93

مارو با نام کاربری Zabanshenas_com پیدا و فالو کنید.

زبانشناس
زبانشناس 15 دنبال کننده