فول مچ بازی آرژانتین - پاراگوئه؛ کوپا آمریکا 2019 (نیمه دوم)

245

کوپا آمریکا (جام ملت های آمریکا جنوبی) - فول مچ بازی آرژانتین - پاراگوئه - هفته 2/3 - گروه دوم - 20 ژوئن 2019