01-آموزش افتر افکت، تنظیمات اولیه

394

قسمت اول آموزش افتر افکت 2019، تنظیمات اولیه نرم افزار جهت شروع کار گرافیک جادویی ایران. خوشحالیم که گرافیک جادویی ایران را دنبال می کنید. مهدی زبردست برزین مدرس دانشگاه و آموزشگاه فنی و حرفه ای جهت همکاری و یا تدریس خصوصی و عمومی تماس حاصل نمایید. www.iranianmagicalgraphic.ir 09224789838