مراسم قهرمانی برزیل و جام کوپا آمریکا

197

تیم ملی فوتبال برزیل نهمین قهرمانی خود در کوپا آمریکا را در خانه جشن گرفت.