اولین تمرین تیم با حضور جو کول

22

جو کول اولین حضورش در تمرینات آکادمی باشگاه چلسی را در کوبهام شروع کرد و به خانه اش بازگشت.