سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1380

9,567

سال 80 و سال هایی که موسیقی پاپ بعد از انقلاب در اوج خودش قرار دارد، عصار، آریان، شادمهر و حتی کسانی چون امیر تاجیک، انتخاب در این دوران دشوار است