#مطالبه_ عمومی استقلال بانک مرکزی

37

برای حمایت از این مطالبه عمومی میتوانید به آدرس : my.farsnews.com/c/1839 مراجعه فرمایید. بانک مرکزی پول را از جیب ما برمی دارد و به جیب دولت می گذارد! یک مثال ساده : وقتی که دولتی دچار کمبود بودجه می شود به راحتی و با راهکاری های مختلف قانونی یا غیر قانونی اقدام به انتشار پول بیش از میزان کالای واقعی در کشور می کند همین کار با تزریق پول و نبود کالا در جامعه خودش را به شکل تورم و فشار بر عامه مردم نشان می دهد.

امید ایران
امید ایران 821 دنبال کننده