پاسخ مدیر شبکه ورزش به شایعاتی درباره فردوسی پور

297

پاسخ مدیر شبکه ورزش به دو شایعه درباره عادل فردوسی پور

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.7 هزار دنبال کننده