شلیک موشک از نوار غزه به فلسطین اشغالی

900
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

شلیک چندین موشک از نوار غزه به فلسطین اشغالی

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده