تیزر فیلم افسانه عقاب دندان نقره ای با زیرنویس فارسی

4,168
film-irani.ir
film-irani.ir 21 دنبال‌ کننده
4,168 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

خلاصه داستان: دهکـده یالقـوز آبـاد دهکـده ای افسـانه ای اسـت و در آن هـر ۱۰۰سـال یـک بـار عقـاب سـفید دنـدان نقـره ای بـه پـرواز در می آیـد. وقتـی کـه ایـن عقـاب افسـانه ای بـه پـرواز درمـی آیـد، اتفاقـات عجیـب و غریبـی بـه وقـوع میپیونـدد.

film-irani.ir
film-irani.ir 21 دنبال کننده