لذت پرواز هم هرگز نصیب ما نشد

5,646

شعر طنز مهدی امام رضایی اجرا شده در پانزدهمین شب طنز انقلاب اسلامی--- 20 فروردین 98 - -- حسینیه هنر تهران