جنگ کره

2,780

بسم الله الرحمن الرحیم .با عرض سلام خدمت بینندگان محترم. کلیپ تهیه شده در مورد جنگ کره که در سالهای 1953-1950 جریان داشت است.