تداوم کاهش قیمت خودرو در بازار

467

شبکه یک - 21 خرداد 98- 14:00| سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران می گوید با وجود کاهش قیمت خودرو در بازار اما خریدار نیست و مردم این قیمت ها را غیرواقعی می دانند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده