آموزش حرکات بدنسازی - شکم خود را بگیرید و با زانو به قفسه سینه بزنید

614
موسی اسماعیل پور
موسی اسماعیل پور 76 دنبال‌ کننده

شکم خود را بگیرید و با زانو به قفسه سینه بزنید