انفجار تماشایی سه برج خنک‌کننده قدیمی نیروگاه در بریتانیا

57