مناظر طبیعت شگفت انگیز | طبیعت HD

497
تازه شو
تازه شو 41 دنبال‌ کننده

طبیعت ، به معنای وسیع ترین ، معادل دنیای طبیعی ، جهان جسمی یا جهان مادی است. "طبیعت" به پدیده های دنیای جسمی و همچنین به طور کلی زندگی اشاره دارد. این در مقیاس از زیر اتمی تا کیهان است.

تازه شو
تازه شو 41 دنبال کننده