اگر جنگی علیه محور مقاومت صورت بگیرد، این جنگ پایان اسرائیل خواهد بود.

181

دبیرکل حزب الله لبنان: اگر جنگی علیه محور مقاومت صورت بگیرد، این جنگ پایان اسرائیل خواهد بود.

پلاس فارس
پلاس فارس 197 دنبال کننده