دانشمند:امام حسین(ع) راحرام خواران کشتند،مملکت ماراحرام وربا داردنابودمی کند.

536
enghelabgeram
enghelabgeram 271 دنبال‌ کننده
536 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

⭕️حجت السلام دانشمند: امام حسین (ع) را حرام خواران کشتند، مملکت ما را حرام و ربا دارد نابود می کند.

enghelabgeram
enghelabgeram 271 دنبال کننده