فول مچ بازی آرسنال - لیون؛بازی دوستانه (امارات کاپ) (نیمه دوم)

77

بازی دوستانه (امارات کاپ) - فول مچ بازی آرسنال - لیون - 28 جولای 2019