اردن 1-1 ویتنام (4-2 پنالتی)

116

خلاصه بازی اردن و ویتنام از جام ملتهای آسیا