حضور بختیاری رئیس دفتر دادستان کل کشور در جلسه دیدار مردمی دادگستری شهریار

495

به مناسبت هفته قوه قضائیه، علی اکبر بختیاری، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور که رئیس دفتر دادستان کل کشور هم می باشند در دادسرای شهرستان شهریار حضور یافته تا در طرح کشوری دیدار مردمی و مسئولان عالی قضایی شرکت کرده و از نزدیک به مشکلات مردمی گوش کرده و امورات را بدین وسیله پیگیری گردد.

خبر شهر
خبر شهر 67 دنبال کننده