دستمزد جنجالی هنرمندان برای حضور در تلویزیون

73

حضور بازیگران و هنرمندان در قاب تلویزیون باعث بهتر و بیشتر دیده شدن یک برنامه میشود اما دعوت از یک شخص مشهور برای تهیه کننده چقدر هزینه دارد؟ با ذره بین همراه باشید دستمزد جنجالی هنرمندان برای حضور در تلویزیون