چگونه جنبش حزب الله لبنان پیروز شد؟_بمناسبت23 مرداد، روز مقاومت

1,382

موشن گرافیک تهیه شده توسط معاونت فضای مجازی شبکه استانی صدا و سیمای همدان، بمناسبت روز مقاومت اسلامی و درباره چگونگی پیروزی جنبش حزب الله لبنان است.