اولین شعر حمیدرضا برقعی برای امام رضا (ع)

362

ای راهب کلیسا دیگر مزن به ناقوس / خاموش کن صدا را، نقاره می زند طوس | ماجرای شعر زیبای حمیدرضا برقعی برای امام رضا علیه السلام | بخشی از مستند فیروزه 3 | گروه کارگردانی: رها پاکان و ابراهیم وصالی استوار | تهیه کننده: حسن حبیب زاده.