داستان شعر «ای شمع حرم خانه» استاد کلامی

1,271

ماجرای سرودن شعر «ای شمع حرم خانه» از زبان استاد کلامی زنجانی / بخشی از مستند «فیروزه» به کارگردانی حسن حبیب زاده.