واگذاری یک بسته غذایی به همه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

407

دستور رئیس جمهور برای واگذاری یک بسته غذایی به همه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در ماه مبارک رمضان