حقوق بشر به سبک آمریکایی

796

در ۶ آگوست ۱۹۴۵ امریکا برای اولین بار از بمب اتم در هیروشیما استفاده کرد. البته این تنها جنایت امریکایی ها نبود. جنگ ویتنام، سرنگونی بیش از ۵۰ دولت قانونی در سراسر جهان، حمایت از گروه تروریستی منافقین، حمایت از صدام و ... ازجمله جنایات امریکاست.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده