حاج سعید کرمعلی- پاشو قاسم

727

شب ششم محرم 97 هیات فاطمیون ماهشهر حاج سعید کرمعلی - واحد : پاشو قاسم

filimo
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
سال های دور از خانه ادامه سریال شاهگوش می باشد و در خصوص دو شخصیت خنجری و زهره که در شاهگوش حضور داشتند ادامه می یابدو ماجراهای پس از پایان سربازی در کلانتری ۱۰۰ ملت، روایت می کند و...