از دوحه تا پاریس؛ دیپلماسی فعّال و متوازن

50

نگاهی به تحرکات دیپلماتیک محمدجواد ظریف، مسئول دیپلماسی کشور در هفته ای که گذشت./ شبکه راوی؛ روایت گر زمانه ما... @RaaviOnline

شبکه راوی
شبکه راوی 18 دنبال کننده