دکتر روحانی در دیدار مرتضی رحمانی جانباز دوران دفاع مقد

198

ملت ایران قدردان ایثارگران و خانواده معظم شهدا هستند/ دیدار با ایثارگران و خانواده های آنان روحیه بخش است