نبود آب شرب و جاده مناسب در روستای "دوآب مارگون" بویراحمد

499

نبود آب شرب و جاده مناسب در روستای "دوآب مارگون" بویراحمد

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده